Ostatnio poruszyłem na blogu temat obsługi strumieni danych za pomocą biblioteki RxJS. To wszystko na prośbę jednego z czytelników bloga, który napisał do mnie czy nie dało by się pokazać połączenia Redux + RxJS w aplikacji React. Oczywiście ochoczo się zgodziłem, jednak stwierdziłem, że zanim przedstawię ten temat, warto byłoby pokazać co to w ogóle jest RxJS.

Poźniej z kolei, kiedy zacząłem research pod dzisiejszy wpis stwierdziłem, że nie omówiłem jeszcze na blogu obsługi danych asynchronicznych w kontekście Redux. Stąd też, na blogu pojawił się ostatnio wpis na ten temat.

I wreszcie teraz, kiedy te dwa wpisy wiszą już na blogu, mogę wreszcie spełnić prośbę czytelnika! W związku z tym dziś przedstawiam Redux + RxJS na podstawie 2 przykładów wykorzystania tego połączenia - zapraszam do lektury!

Wprowadzenie

Zanim przejdę do przedstawienia konkretnych przykładów użycia Redux + RxJS konieczne jest omówienie kilku kwestii. Przede wszystkim: po co właściwie łączyć “reactive extensions” z Reduxem? Postaram się za chwilę odpowiedzieć na to pytanie. Najpierw jednak kilka słów na temat tego, co należy wiedzieć zanim przystąpi się do dalszej lektury…

W swoich dzisiejszych rozważaniach wykorzystam Redux middleware o nazwie redux-observable. Z tego względu fajnie jakbyś był już obeznany z podstawami Reduxa łącznie z tym co to jest middleware. Zresztą ogólnie przyda nam się wiedza, którą przedstawiłem już w poniższych wpisach:

Do powyższych wpisów będę się odwoływać w dalszej części tekstu.

Jeśli chodzi o źródła wiedzy, to polecam obejrzeć fajną prezentację Jaya Phelpsa na konferencji Netflix JavaScript Talks, która wiele wyjaśnia:

Sporo informacji i inspiracji dla tego wpisu zaczerpnąłem właśnie z tego wystąpienia. Poza tym warto przejrzeć dokumentację middleware redux-observable oraz zapoznać się z tym wpisem autorstwa Robina Wierucha.

Po co w ogóle Redux + RxJS?

Pierwszym pytaniem, które musimy sobie zadać jest “po co w ogóle łączyć RxJS z Reduxem”? Przecież, jak już przedstawiłem w poprzednim wpisie, operacje asynchroniczne w oparciu o zwykłe “promisy” działają z Reduxem bardzo dobrze…

No cóż, głównym ograniczeniem “promisów” jest to, że nie można ich anulować. Od czasu do czasu powoduje to problemy. Najbardziej oczywistym jest sytuacja (pokazana dobrze w powyższym filmie), gdy w trakcie pobierania danych zmienimy “route” w naszej aplikacji - rozpoczęte pobieranie nie może zostać anulowane więc cały czas wykonuje się “w tle”, a w tym czasie startuje już kolejne żądanie. A nie daj boże jeśli oba żądania finalnie aktualizują tę samą właściwość w “store”. Problem, często trudny do wychwycenia, gotowy…

Dlatego też idealnie byłoby mieć, w momencie zmiany aktualnego “route”, możliwość anulowania wszystkich rozpoczętych do tej pory żądań. Zresztą t0 samo byłoby przydatne w różnych innych “asynchronicznych” sytuacjach - na przykład szybkie klikanie przycisków, formularze “autocomplete” gdzie strzelamy do serwera po każdym wciśnięciu klawisza przez użytkownika i wiele innych.

Jak się domyślasz, z pomocą przyjdzie nam wykorzystanie RxJS! W sumie… przedstawiłem już pewne jego zalety w moim wcześniejszym wpisie, ale od tej strony na “reactive extensions” jeszcze nie patrzyliśmy…

Przykład #1 - co to jest Epic?

Podstawowym pojęciem wprowadzonym przez bibliotekę redux-observable jest “Epic”. Jeśli zajrzysz do dokumentacji, przeczytasz tam, że Epic jest funkcją, która przyjmuje strumień akcji (Reduxowych), wykonuje na nim odpowiednie operacje (dzięki operatorom RxJS) i na koniec zwraca ten zmodyfikowany strumień akcji. Ten wynikowy strumień jest następnie przechwytywany przez middleware i wszystkie akcje, które zawiera, są natychmiast rozgłaszane.

Myślę, że dla lepszego zrozumienia czym jest Epic, najlepiej będzie omówić przykład dostępny w dokumentacji biblioteki redux-observable. Spójrz na poniższy kawałek kodu:

const PING = 'PING';
const PONG = 'PONG';

const ping = () => ({ type: PING });

const pingEpic = action$ =>
 action$.ofType(PING)
  .delay(1000) // Asynchronously wait 1000ms then continue
  .mapTo({ type: PONG });

const pingReducer = (state = { isPinging: false }, action) => {
 switch (action.type) {
  case PING:
   return { isPinging: true };

  case PONG:
   return { isPinging: false };

  default:
   return state;
 }
};

Omówienie przykładu

Jak widzisz, mamy tutaj zdefiniowane dwie stałe: PING oraz PONG. Jak to zwykle w Reduxie, są to nazwy typów dostępnych akcji. W kolejnej linii widzimy kreator akcji ping(). Zwraca on akcję typu PING.

Dalej mamy nasz Epic (funkcja przypisana do stałej pingEpic). Jak już wspomniałem, jest to funkcja przyjmująca strumień akcji. Strumień ten reprezentowany jest przez parametr funkcji o nazwie action$. Zwróć uwagę na znak dolara na końcu nazwy parametru - jest to konwencja informująca o tym, że zmienna ta zawiera strumień danych.

Spójrz teraz na ciało funkcji anonimowej (strzałkowej) przypisanej do stałej pingEpic. Na początku widzimy wywołanie funkcji operatora ofType():

action$.ofType(PING)

Middleware redux-observable wprowadza dodatkowy typ obserwowalny ActionsObservable, który dziedziczy po standardowej klasie Observable dostępnej w ramach biblioteki RxJS. I właśnie tego typu jest strumień przypisany jest do parametru action$. Klasa ActionsObservable posiada metodę ofType() pozwalającą na filtrowanie akcji po jej typie. Wywołanie metody ofType() z przekazaniem jej parametru PING jest więc tożsame z wywołaniem metody filter z RxJS:

action$.filter(action => action.type === 'PING')

W ten sposób filtrujemy więc wszystkie akcje znajdujące się w strumieniu akcji. Na tak przefiltrowanym strumieniu wywołujemy następnie metodę delay(1000) powodując opóźnienie wywołania kolejnych operacji o 1 sekundę. Na koniec mapujemy obiekt akcji na nowy obiekt o typie PONG.

Na końcu przykładu widać typowy Reduxowy “reducer”. Jak widać dla akcji PING ustawia on wartość właściwości isPinging stanu na true, a dla akcji PONG zmienia tę wartość na false.

Jak to działa?

Wszystko fajnie ale zastanawiasz się pewnie jak to wszystko działa? Spieszę z wyjaśnieniem:

 1. Najpierw rozgłaszana jest akcja PING, na przykład w momencie gdy użytkownik kliknie jakiś guzik: dispatch(ping())
 2. Middleware redux-observable przechwytuje tę akcję, dodaje ją do strumienia i wywołuje funkcję pingEpic
 3. Oprócz tego przekazuje ją dalej, trafia więc ona normalnie do “reducera” i jest w nim o