W ramach niniejszego bloga chętnie dzielę się swoją wiedzą z zakresu technologii front-endowych. To jednak nie jedyna forma przekazywania mojej eksperckiej wiedzy z tego zakresu! Poniżej przedstawiam informacje na temat oferty moich autorskich szkoleń stacjonarnych. Jeśli chciałbyś abym przeprowadził takie szkolenie w Twojej firmie – zapraszam do kontaktu pisząc na adres szkolenia@nafrontendzie.pl. Omówimy szczegóły i wybierzemy dogodny termin szkolenia!

Poniżej znajdziesz opisy moich szkoleń stacjonarnych (na razie tylko jedno – kolejne w przygotowaniu)!

Podstawy budowania aplikacji React (2 dni)

Jest to szkolenie od podstaw wprowadzające w świat React. W jego trakcie kursanci, w sposób empiryczny (samodzielnie kodując) uczą się jak zbudować aplikację w oparciu o komponenty React. Oprócz tego nabywają wiedzę na temat konfiguracji routingu w aplikacji SPA (za pomocą react-router) oraz uczą się jak zarządzać stanem aplikacji za pomocą Redux.

Szkolenie kładzie maksymalny nacisk na praktyczną naukę danego zagadnienia. W ramach szkolenia uczestnicy, wykonując przygotowane przeze mnie ćwiczenia, budują prostą aplikację React. Przed każdym zadaniem (lub kilkoma zadaniami), przedstawiam na przykładach, niezbędną w danym zadaniu teorię. Myślę, że w ten sposób uczestnicy są w stanie wynieść znacznie więcej ze szkolenia niż gdyby mieli tylko oglądać slajdy i słuchać nudnej teorii…

Poniżej przedstawiam szczegółowy plan szkolenia:

Dzień pierwszy szkolenia

Pierwszego dnia dowiadujemy się wszystkiego na temat budowania interfejsu użytkownika za pomocą komponentów React:

 • wprowadzenie – co to jest React oraz VirtualDOM
 • składnia JSX
 • komponenty funkcyjne
 • komponenty oparte o klasy i dziedziczenie
 • metoda render()
 • obiekt „props”
 • kontrola typów za pomocą PropTypes
 • wewnętrzny stan komponentu
 • cykl życia komponentu
 • obsługa zdarzeń
 • prawidłowy podział odpowiedzialności komponentów
 • obsługa formularzy
 • różne sposoby nadawania stylów komponentom

Dzień drugi szkolenia

Drugiego dnia skupiamy się na routingu aplikacji (za pomocą biblioteki react-router):

 • wprowadzenie co biblioteki react-router
 • główny komponent aplikacji
 • konfiguracja ścieżek
 • komponent Link
 • przekazywanie parametrów w adresie
 • sidebar oraz komponent NavLink
 • komponent Switch oraz strona błędu 404
 • przekierowania i autoryzacja

Następnie przechodzimy do zarządzania stanem aplikacji (za pomocą biblioteki Redux):

 • co to jest architektura Flux?
 • podstawowe założenia Redux
 • co to jest akcja oraz kreator akcji
 • reducery
 • co to jest „store”
 • konfiguracja „store”
 • funkcja connect – wiązanie „store” z komponentem React
 • organizacja „store” i dobre praktyki
 • co to jest Redux middleware?
 • obsługa operacji asynchronicznych za pomocą redux-thunk middleware

Uwagi dodatkowe

Powyższy plan jest orientacyjny tzn. w zależności od tempa pracy grupy możliwe jest na przykład, że pierwszego dnia rozpoczniemy juz prace nad materiałem z dnia drugiego.

W ramach szkolenia kursanci pracują na specjalnie do tego celu przygotowanym projekcie, opartym o starter create-react-app. Każde zadanie ma dedykowany branch, który zawiera wszystko to, co do tej pory zostało zrobione. Dzięki temu uczestnicy nie tracą czasu na niepotrzebną konfigurację środowiska pracy i mogą skupić się na tym co jest istotą tego szkolenia.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 10 (preferowane 6-8).